ZSS NITRAVA

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre každý druh sociálnej služby je aktualizovaná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.