ZSS NITRAVA
Číslo obj.Dátum vyhotoveniaPopis obj.Suma obj.DodávateľSchvaľovateľ
167/202031.12.2020ročná kontrola EPS UNIPOS a HSP BOSCH842,58 EURL-tes, spol. s. r. o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
166/202028.12.2020starostlivosť o výťah, Zmluva o dielo 22/07a/202055,20 EURLIFT SERVIS LEVICE, s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
165/202028.12.2020menu boxy, polievkové misky, šalátové misky560,96 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
164/202028.12.2020plánovací kalendár rok 202116,80 EURREVIS-SERVIS spol. s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
163/202023.12.2020Tablet Samsung S 5e504,00 EURREVIS-SERVIS spol. s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
162/202023.12.2020dezinfekcia 80%, KillVir 5l558,19 EURST. Nicolaus Direct, s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
161/202018.12.2020odborné prehliadky výťahov127,80 EURVýťahy - Milan BarboríkMgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
160/202018.12.2020servis a opravy výťahov 274,80 EURVýťahy - Milan BarboríkMgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
159/202017.12.2020menu boxy, polievkové misky, šalátové misky308,07 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
158/202016.12.2020menu boxy, polievkové misky303,84 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS