ZSS NITRAVA
kľúčenky z odrezkov od stolára
sobíci vypílení z debničiek na ovocie
veniec z brezového prútia s vypílenými srdiečkami z debničiek na ovocie
misky z odrezkov halúziek