ZSS NITRAVA

Pred samotným nástupom do zariadenia je potrebné, aby žiadateľ splnil podmienku bezinfekčnosti, t.j. je potrebné predložiť potvrdenie praktického lekára o tom, že žiadateľ netrpí žiadnym akútnym alebo infekčným ochorením, ktorým by mohol ohroziť zdravie ostatných prijímateľov sociálnej služby v zariadení. V prípade, že žiadateľ nastupuje do zariadenia z iného zariadenia sociálnych služieb priamo (t.j. bez prerušenia v inom prostredí), takéto potvrdenie sa nevyžaduje (za predpokladu, že v pôvodnom zariadení nie je aktuálne karanténa, alebo nie je vedomosť o infekčnom ochorení u žiadateľa). Okrem toho, je potrebné, aby mal žiadateľ pred nástupom ozačené všetko svoje ošatenie číslom, ktoré má pridelené na základe evidencie v zariadení - toto je potrebné kvôli identifikovateľnosti oblečenia po jeho opratí.

Informácie o postupe s podrobným vysvetlením poskytnú sociálne pracovníčky v pracovné dni na tel. č. 037/6522016, kl. 27 a 34.