ZSS NITRAVA

Dodávateľské faktúry

Rok 2016

DodávateľDátumFaktúra
4. štvrťrok 201630. 12. 2016faktury 4 stvrtrok 2016_58735b8214269.pdf
3. štvrťrok 201630.9.2016faktury 3 stvrtrok 2016_58735b56b6575.pdf
2. štvrťrok 201630.6.2016faktury 2 stvrtrok 2016_577a506ec77a0.pdf
1. štvrťrok 201631.3.2016faktury 1 stvrtrok 2016_577a5055ae01e.pdf