ZSS NITRAVA
Opis zákazkyPredpokladaná hodnota zákazky(v € bez DPH)Trvanie zmluvyDátum zverejnenia v profileLehota predkladania ponúkKontaktná osoba
ovocie a zelenina39 677,0030.06.201709.05.201631.05.2016V.Vnučková
potraviny35 036,0031.03.201725.02.201615.03.2016V.Vnučková
konzervárenský a ostatný tovar37 696,0031.03.201725.02.201615.03.2016V.Vnučková
rybie filé,šaláty a mrazené potraviny28 064,0031.03.201725.02.201615.03.2016V.Vnučková
vajcia konzumné2 810,0031.03.201725.02.201615.03.2016V.Vnučková
maľby,nátery a stierkovanie4 995,0031.01.201718.01.201625.01.2016Ľ. Melišová
úprava miestností na terapie4 950,0029.02.201618.01.201625.01.2016Ľ. Melišová