ZSS NITRAVA

Ubytovanie je zabezpečené v dvoch ubytovacích objektoch „A“ a „B“, kde je ubytovaných spolu 220 prijímateľov sociálnej služby.  

Vstup do oboch ubytovacích objektov je riešený schodiskom a taktiež šikmou rampou, ktorá slúži najmä imobilným prijímateľom sociálnej služby.

 

Ubytovací objekt „A“ je 7-poschodová budova, kde sú prijímatelia sociálnej služby ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. Súčasťou ubytovacieho objektu sú dva osobné výťahy, miestnosť pre fyzioterapiu a masáže, spoločenská izba, ktorá slúži aj ako knižnica.

Klienti, ktorí sú ubytovaní v budove „A“ sa spravidla (ak to ich zdravotný stav dovoľuje), stravujú vo veľkej jedálni zariadenia, ktorá sa nachádza na prízemí budovy.

 

Ubytovací objekt „B“ je 4-poschodová budova, kde sú prijímatelia sociálnej služby ubytovaní taktiež v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. Súčasťou ubytovacieho objektu sú dva výťahy, z toho jeden osobný a jeden nákladný výťah, telocvičňa, miestnosť pre fyzioterapiu a masáže. V ubytovacom objekte „B“ je na všetkých ubytovacích izbách nainštalovaný komunikačný systém sestra – prijímateľ sociálnej služby, ktorý je centrálne riadený z miestnosti sestier.

 

Súčasťou každej izby je nábytok a doplnky. V oboch pavilónoch je k dispozícii televízna anténa. Každý obyvateľ si môže do zariadenia priniesť zachovalé veci, ktoré mu pripomínajú vlastné domáce prostredie (napr. obraz, prestieranie, náboženské relikvie, kreslo a pod.), televízor, prípadne vlastný elektrospotrebič (varná kanvica, holiaci strojček, mikrovlnka).

 

V každej obývacej bunke je kúpeľňa a sociálne zariadenie (WC).

Z niektorých izieb je možnosť vyjsť na balkón, z ktorého je nádherný výhľad na Nitru.

 

Pri ubytovaní prijímateľa sociálnej služby sa prihliada na jeho zdravotný stav a na ďalšie okolnosti (ubytovanie manželov, súrodencov a iné).

 

V celom objekte zariadenia platí zákaz fajčenia v súlade s platným právnym predpisom.