ZSS NITRAVA
Úvodný príhovor pani poslankyne Mgr. Renátky Kolenčíkovej, predsedníčke Komisie soc. pomoci NSK, členky sociálnej komisie v ZSS Nitrava Nitra
Ukážka výrobkov
ZSS Viničky Nitra
ZpS Zobor Nitra
Naše lektorky - dobrovoľníčky
ZSS Kreatív Klasov
ZSS Borinka Nitra
ZSS Nitrava Nitra
ZSS Penzión Topoľčany