ZSS NITRAVA
Tanečné vystúpenie
Posedenie
Mikuláš
Skupina Seniorka z Nitravy
Prednes detí zo ZŠ
Vysviacka kaplnky
Vystúpenie folkloristov
Gratulácia k sviatku