ZSS NITRAVA

Tlačivá

Tlačivo - "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" si každý žiadateľ môže vyzdvihnúť na Odbore sociálnych vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja, alebo aj priamo u nás, v zariadení sociálnych služieb.

Tlačivo - Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
Žiadosť o poskytovanie soc.služby NITRAVA - 1 (2)_5e6b6add8744d.doc