ZSS NITRAVA

Výzva na predloženie ponuky

Rok 2015

Opis zákazkyPredpokladaná hodnota zákazky (v € bez DPH)Trvanie zmluvyDátum zverejnenia v profileLehota na predkladanie ponúkKontaktná osoba
výpočtová technika4 950,0031.12.201518.12.201523.12.2015Mgr. Gubáňová
pekárenské výrobky22 370,0031.01.201717.12.201513.01.2016V.Vnučková
hydina a hydinové výrobky32 180,0031.01.201717.12.201513.01.2016V.Vnučková
všeobecný materiál4 990,0031.12.201609.12.201518.12.2015E. Bollová
oprava brány do hodpodárskeho dvora4 900,0031.12.201509.12.201515.12.2015Ľ. Melišová
odborné prehliadky elektrických spotrebičov, elektrického náradia a pracovných strojov4 950,0031.12.201604.12.201521.12.2015Ľ. Melišová
elektroinštalačné práce4 950,0031.12.201604.12.201521.12.2015Ľ. Melišová
opravy veľkoprádelníckych zariadení4 950,0031.12.201603.12.201514.12.2015Ľ. Melišová
opravy veľkokuchynských zariadení4 950,0031.12.201603.12.201514.12.2015Ľ. Melišová
opravy a servis služobného motorového vozidla4950,0031.12.201603.12.201514.12.2015Ľ.Melišová