ZSS NITRAVA
Zapojili sme sa do projektovej výzvy spoločnosti Tesco stories a vypracovali projekt pre vybudovanie zeleného zátišia na 1. poschodí budovy B, kde je poskytovaná sociálna služba v špecializovanom zariadení pre osoby vyžadujúce zvýšený dohľad v dôsledku predchádzania rôznych rizík.