ZSS NITRAVA
Raiffeisen banka vyhlásila projektovú výzvu na sociálnu pomoc, kde možným uchádzačom môže byť aj zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Zapojili sme sa a vypracovali projekt Oddychovej zóny pre vstupom do ZSS. Ide o priestor, ktorý by vedeli efektívne využívať prijímatelia a ich návštevy a zároveň by esteticky doladil okolie ZSS a priamo oblasť vstupu do ZSS.