ZSS NITRAVA
Spoločnosť JUB,a.s. vyhlásila celoslovenskú výzvu pre zariadenia sociálnych služieb, o zapojenie sa do hlasovania za získanie farby na vymaľovanie fasády ZSS. Náš projekt skončil na krásnom treťom mieste a aktuálne prebiehajú rokovania s darcovskou spoločnosťou o hľadaní možností ďalšieho financovania prác.