ZSS NITRAVA
DátumDodávateľ
28.11.2023MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku_656731309a234.pdf
31.08.2023Revis-Servis spol. s.r.o., Na Priehon 875/2a, 949 05 NitraRámcová dohoda na dodanie tovaru, Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky_64f0a9c19e614.PDF
30.06.2023KOOPERATIVA poisťovňa, a.spoist. zmluva č. 5519001997_64ba5f2b8d571.PDF
30.06.2023KOOPERATIVA poisťovňa, a.spoist.zmluva č.0999000429_64ba5f18a6f53.PDF
30.06.2023KOOPERATIVA poisťovňa, a.spoist.zmluva č. 3559009394_64ba5f0447b64.PDF
30.06.2023KOOPERATIVA poisťovňa, a.spoist.zmluva č. 1009901508_64ba5ee664fbc.PDF
14.02.2023EUROPEA group, spol. s.r.o., Šípová 3/a, 821 07 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o vykonaní servisných činností č. SZ2018_02_63efbff53561a.pdf
14.02.2023L-tes, spol. s.r.o., Orechová 1858/8, 952 01 VrábleZmluva o vykonaní servisných činností, L-tes, spol. s.r.o._63efbf806b29c.pdf
14.02.2023ROIN,s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 BratislavaRámcová dohoda na dodanie tovaru, dodávka a servis hygienických náplní_63ec887f25d9c.pdf
14.02.2023REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2a, 949 05 NitraRámcová dohoda na dodanie tovaru, všeobecný materiál_63ec88d0469a7.pdf