ZSS NITRAVA
DátumDodávateľ
22.12.2023Kolektívna zmluva na rok 2024_658e7ca4801c6.pdf
21.12.2023INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 8 Konzervárenský tovar_658e7bdc9eccf.pdf
21.12.2023MIK, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 ŠaľaRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 7 Hydina a hydinové výrobky_658e7b7ea2f2f.pdf
21.12.2023INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 6 Potraviny_658e7b14a6745.pdf
21.12.2023Food Factory Slovakia s.r.o., Cabajská 10, 950 22 NitraRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 5 Mrazené potraviny a šaláty_658e7a7f8da47.pdf
21.12.2023PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 955 01 TopoľčanyRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 4 Ovocie a zelenina_658e79783012b.pdf
21.12.2023INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 3 Mlieko a mliečne výrobky_658e78f40cede.pdf
21.12.2023Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. (TOPEC a.s.), Krušovská 1994, 955 01 TopoľčanyRámcová zmluva na dodanie tovaru č. 2 Pekárenské výrobky_658e77e1b6b93.pdf
21.12.2023MIK, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 ŠaľaRámcová dohoda na dodanie tovaru č. 1 Mäso a mäsové výrobky_658d828c92077.pdf
21.12.2023WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - Weby group, s.r.o._658c1c3764293.pdf