ZSS NITRAVA
Každá návšteva v ZSS musí byť zaevidovaná na recepcii ZSS. Vstup pre návštevy je možný iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom počas celej doby trvania návštevy. Pri vstupe si návšteva vydezinfikuje ruky a bezkontaktne sa zmeria telesná teplota návštevy.