ZSS NITRAVA
Číslo obj.Dátum vyhotoveniaPopis obj.Suma obj. s DPHDodávateľIČO DodávateľaSchvaľovateľ
1/202205.01.2022tabletová soľ do chemickej úpravovne vody v kotolni