ZSS NITRAVA
OZNÁMEMIE Vzhľadom k zvýšenému výskytu črevných ochorení v „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, so sídlom Železničiarska ulica 52, 949 01 Nitra, (ďalej len ZSS), Vám v súlade s opatreniami, nariadenými Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, oznamujeme, že v ZSS platí až do odvolania zákaz návštev.