ZSS NITRAVA
V súlade s usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021, je v období od 20.12.2021 do 9.1.2022 možné vykonať návštevu v ZSS a opustiť ZSS za podmienok: NÁVŠTEVA - návštevu v priestoroch ZSS môže realizovať iba kompletne zaočkovaná osoba proti Covid-19 - každá cudzia osoba vstupujúca do ZSS (teda každá návšteva, okrem zamestnancov a klientov) bude pred vstupom do ZSS otestovaná antigénovým testom sestrou ZSS (test musí byť zrealizovaný v ZSS, slúži na jednorazový vstup do ZSS, potvrdenie o teste sa nevydáva) - návšteva je realizovaná iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore (tel. 037/6522016, kl.27, kl.34) - vstup osôb mladších ako 12 rokov do ZSS nie je povolený - návšteva podľa možnosti nepresiahne čas 30 minút - výnimky (napríklad paliatívna starostlivosť, vážne rodinné dôvody) sú umožnené iba po predchádzajúcom súhlase riaditeľky ZSS ODCHOD odchod klienta do domáceho prostredia je možný na minimálne 72 hodín (viac áno, menej nie) - pri návrate do ZSS je klient otestovaný antigénovým testom (potrebné dohodnúť vopred presný čas návratu) - po návrate do ZSS klient absolvuje karanténu - 3 DNI kompletne očkovaný a klient po prekonaní ochorenia covid-19 (do 90 dní po prekonaní), 5 DNÍ klient, ktorý nie je kompletne očkovaný (v čase karantény nie je umožnená ani návšteva) Naďalej odporúčame využiť možnosť videohovorov s klientmi prostredníctvom FB profilu ZSS. Hovor možno dohodnúť telefonicky, prípadne správou cez messenger: Nitrava Zss. Prosíme všetkých príbuzných a známych prijímateľov sociálnych služieb o spoluprácu pri riešení nepriaznivej pandemickej situácie a rešpektovanie podmienok návštev a opustenia zariadenia, aby sme sa všetci v zdraví po sviatkoch opäť stretli. Ďakujeme za pochopenie