ZSS NITRAVA
Vzhľadom k aktuálne vyhlásenému núdzovému stavu od 25.11.2021, návšteva v zariadení sociálnych služieb nespadá pod výnimky z lockdownu. Návšteva v priestoroch zariadenia sa preto logicky nevykonáva. S účinnosťou od 8.11.2021 prijímatelia sociálnych služieb neopúšťajú zariadenie sociálnych služieb dlhodobo (do domáceho prostredia). Prosíme všetkých príbuzných a známych prijímateľov sociálnych služieb o spoluprácu pri riešení nepriaznivej pandemickej situácie a rešpektovanie dočasných obmedzení. Ďakujeme za pochopenie