ZSS NITRAVA
Krásnu farebnú jeseň sme využili na realizáciu zamestnaneckého grantu spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorý nám venoval sumu 630 eur. Syn klientky nášho zariadenia sa zapojil do výzvy Nadácie Pontis a spolu sme vypracovali projekt, ktorý umožní pestovanie liečivých rastlín sociálne odkázaným imobilným osobám, ktoré sa budú môcť celoročne o zasadené rastlinky starať, plieť burinu, polievať, hnojiť, konzumovať dopestované rastliny napríklad vo forme čaju, alebo na dekoráciu. Radosť z tohto projektu majú najmä tí klienti, ktorí sa nedokážu postaviť na nohy, prípadne je ich koordinácia výrazne obmedzená v dôsledku ochorenia alebo veku. Vďaka tomu, že pestovanie je situované do vyvýšených záhonov, sa môžu opäť venovať činnostiam v záhradke, na ktoré boli celý život zvyknutí. Okrem zdravotného benefitu, ktorým je pobyt na čerstvom vzduchu a prirodzenej rehabilitácie rúk a prstov, je nezanedbateľný pocit užitočnosti a naplnenia vďaka schopnosti vykonať niečo samostatne bez nutnej pomoci. Na podnet samotných klientov si v zariadení v rámci voľnočasových aktivít z vypíleného kmeňa starej čerešne – plánky svojpomocne vyrobili menovky k bylinkám. Vonkajší areál zariadenia sociálnych služieb tak aj vďaka významnému zamestnávateľovi v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja môže slúžiť nielen ako okrasná ale aj úžitková záhrada, v ktorej majú prijímatelia sociálnej služby možnosť posedieť, prijať návštevy, prípadne sa poprechádzať.