ZSS NITRAVA

V roku 2020 sme zareagovali na grantovú výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie a požiadali sme o finančné prostriedky na kúpu germicídneho žiariča. Projekt bol spolu s ďalšími piatimi vyhodnotený ako úspešný a podporený sumou 696,-EUR.