ZSS NITRAVA
Číslo obj.Dátum vyhotoveniaPopis obj.Suma obj.DodávateľSchvaľovateľ
5/202111.01.2021rukavice latexové M250,00 EURFABOX, s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
4/202111.01.2021dezinfekčný roztok do AKIMIST. Dryfog, 10lREVIS-SERVIS spol. s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
3/202108.01.2021jednodielne menu boxy, polievkové misky333,94 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
2/202107.01.2021menu boxy, polievkové misky, šalátové misky386,30 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS
1/202105.01.2021jednodielne menu boxy, polievkové misky254,28 EURSLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS