ZSS NITRAVA

Postup uvoľňovania režimu v „NITRAVA“, ZSS Nitra

Návštevy prijímateľov sociálnej služby

Podmienky a opatrenia, uplatňované pri vstupe do zariadenia pre návštevy PSS vychádzajú z Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zo dňa 2.6.2020

Návštevy prijímateľov sociálnej služby

Umožnenie návštev v ZSS od 8. 6. 2020 - ZÁKAZ NÁVŠTEV od 12. 9. 2020 do 30.9.2020

Návštevy prijímateľov sociálnej služby v „NITRAVA“ ZSS budú príbuzným umožnené za nasledujúcich podmienok. Návštevu PSS nebude možné uskutočniť bez telefonického dohovoru s pracovníčkou oddelenia sociálnej práce z dôvodu dodržania hygienicko- epidemiologických podmienok a koordinácie limitovaného počtu príbuzných v priestoroch zariadenia. Podmienky návštev:

-          Návšteva sa uskutoční vo vonkajších a vnútorných priestoroch ZSS na to vyhradených

-          Návšteva PSS, ktorý je pripútaný na lôžko sa uskutoční na izbe PSS

-          Návštevu PSS môže vykonať 1 osoba

-          Frekvencia návštev na 1 PSS 1-krát týždenne (od 8. 6. 2020 – 14. 6. 2020)

-          Návšteva PSS je umožnená osobe staršej ako 16 rokov (deťom do 16 rokov nie je umožnená návšteva PSS)

-          Dĺžka návštevy max 20 minút

-          Vstup len s ochrannými pomôckami - rúško, rukavice. Pri vstupe je návšteva povinná si vydezinfikovať rukavice a obuv

-          Pri vstupe návštevy do ZSS bude vykonaný skríning (meranie teploty – ak bude návšteve zistená zvýšená teplota nebude umožnený návšteva PSS)

-          Návštevné hodiny v ktorých bude možné dohodnúť si termín návštevy sú nasledovné:

8,30 hod – 10,30 hod.

14,00 hod. – 16,00 hod.

-          Režim nákupov naďalej ostáva – nákupy, ktoré prinesú príbuzní PSS zostávajú na vrátnici a po ich dezinfekcii budú distribuované PSS

-          Komunikácia s oddelením sociálnej práce a oddelením opatrovania zatiaľ zostáva formou -telefonicky, mailom.

Upozornenie pre návštevy PSS na dôsledné dodržiavanie pokynov personálu recepcie a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických pokynov (dodržanie primeraného odstupu od PSS, vyhýbajte sa fyzickému kontaktu s PSS – nedotýkajte sa,....)

 

Tel. kontakt 037/65 22 016