ZSS NITRAVA

 Na zaklade odporúčania lekára NSK je vydaný 

 

                                                                                                ZÁKAZ NÁVŠTEV

                                             v ,„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

                                                                     s účinnosťou od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020. 

 

 

V Nitre, 1. 10. 2020.                 Mgr. Katarína Kozáková, riaditeľka ZSS

                                                                                                                                                                 

  

Oznam!

Vážení záujemci o poskytovanie sociálnej služby, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné prijímať žiadosti o poskytovanie sociálnej služby priamo zamestnancom Oddelenia sociálnej práce. Môžete tak však urobiť prostredníctvom pošty, teda zaslať žiadosť na našu adresu „NITRAVA“ Zariadenie sociálnych služieb, Železničiarska 52, Nitra 949 01. K žiadosti priložte aj telefonický kontakt. V prípade otázok kontaktujte naše pracovníčky na telefónnom čísle 037/65 220 16, alebo mailom nitrava.socialne@zssnitrava.sk.