ZSS NITRAVA

Na základe verejného vyhlásenia predsedu vlády SR a avizovaného nariadenia hlavného hygienika SR je vydaný

ZÁKAZ NÁVŠTEV

vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb ma Slovensku,

t. j. aj v „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

 

Zákaz platí až do odvolania

 

V Nitre, 6. 3. 2020                                                                     Mgr. Katarína Kozáková

                                                                                                      riaditeľka ZSS

 

 

Oznam!

Vážení záujemci o poskytovanie sociálnej služby, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné prijímať žiadosti o poskytovanie sociálnej služby priamo zamestnancom Oddelenia sociálnej práce. Môžete tak však urobiť prostredníctvom pošty, teda zaslať žiadosť na našu adresu „NITRAVA“ Zariadenie sociálnych služieb, Železničiarska 52, Nitra 949 01. K žiadosti priložte aj telefonický kontakt. V prípade otázok kontaktujte naše pracovníčky na telefónnom čísle 037/65 220 16, alebo mailom nitrava.socialne@zssnitrava.sk.