ZSS NITRAVA
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Smernica NSK o vnutornom systeme vybavovani oznameni protispolocenskej cinnosti.._ (1)_60e561446e20d.pdf
  • Nasledujúce »
    • Od 1.3. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.