ZSS NITRAVA

"NITRAVA" ZSS Nitra

 

zverejňuje zámer

prenajať časť priestorov

v budove zariadenia s výmerou 1 m2

vhodné na prevádzkovanie nápojového automatu

prednostne pre klientov zariadenia a pre verejnosť.

minimálna cena nájmu: 124,- € na m2 / rok

doba nájmu: 1 rok

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

"NITRAVA", ZSS Železničiarska 52,

949 01 Nitra do 21. 7. 2017

v označenej obálke : "NÁJOM"

 

Bližšie inf. na tel. č.

037/6522 016 kl. 12

 ********************************************************

"NITRAVA" ZSS Nitra

 

zverejňuje zámer

prenajať časť priestorov

v budove zariadenia s výmerou 12 m2

vhodné na poskytovanie kaderníckych služieb

prednostne pre klientov zariadenia a pre verejnosť.

minimálna cena nájmu: 24,- € na m2 / rok

doba nájmu: 1 rok

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

"NITRAVA", ZSS Železničiarska 52,

949 01 Nitra do 21. 7. 2017

v označenej obálke : "NÁJOM"

 

Bližšie inf. na tel. č.

037/6522 016 kl. 12

*******************************************************

 

"NITRAVA" ZSS Nitra

 

zverejňuje zámer

prenajať časť priestorov

v budove zariadenia s výmerou 1 m2

vhodné na prevádzkovanie cukrovinkového  automatu

prednostne pre klientov zariadenia a pre verejnosť.

minimálna cena nájmu: 124,- € na m2 / rok

doba nájmu: 1 rok

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

"NITRAVA", ZSS Železničiarska 52,

949 01 Nitra do 21. 7. 2017

v označenej obálke : "NÁJOM"

 

Bližšie inf. na tel. č.

037/6522 016 kl. 12