ZSS NITRAVA

Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení využívali na oddych v záhrade zariadenia iba jej malú časť, nakoľko veľká časť záhrady bola iba zatrávnená a väčšinu roka bola zablatená. Preto sme sa začiatkom roka 2015 rozhodli sprístupniť aj zvyšnú časť vonkajšieho areálu vybudovaním oddychovej zóny s lavičkami a vysadenými drevinami a kvetmi.

Spracovali sme projekt, ktorý sme prihlásili do Otvoreného grantového programu 2015 Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá schválila našu žiadosť o príspevok pre projekt Oddychová zóna a prispela naň sumou 972,00 €.