ZSS NITRAVA

SPP v roku 2015 vyhlásilo grantový program Opora 2015, ktorý bol zameraný na podporu projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporuje zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

Do grantového programu Opora 2015 smeprihlásili projekt Pletenie z pedigu, ktorý bol úspešný. SPP nám poskytol grant vo výške 600 eur. Vďaka tomuto projektu sa prijímateľ sociálnej služby môže venovať svojej obľúbenej činnosti, zdokonaliť sa v pletení košíkov, naučiť sa rôzne nové techniky - zvončeky, stromčeky a iné, nové spôsoby - uzávery, pletenie viacerými prútmi a ďalšie. Nielenže takýmto spôsobom zmysluplne využíva svoj voľný čas, ale vyrába darčeky pre svoje okolie, čo prispieva k jeho socializácii.