ZSS NITRAVA

SPP roku 2015 vyhlásilo grantový program Opora 2015, ktorý bol zameraný na podporu projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporuje zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

Do grantového programu Opora 2015 sme prihlásili projekt Mydlový svet, ktorý bol úspešný. SPP nám poskytol grant vo výške 400 eur. Prijímateľka sociálnej služby sa v rámci individuálneho plánovania môže realizovať pri výrobe mydla, kombinovaní rôznych farieb, vôní. Takýmto spôsobom zmysluplne využíva svoj voľný čas a vyrába darčeky pre svojich blízkych a spolubývajúcich, ktorých nimi obdarúva.