ZSS NITRAVA

Kultúrna a spoločenská činnosť

Medzi kultúrne a spoločenské akcie, usporadúvané v našom zariadení patria vystúpenia folklórnych, tanečných, speváckych či divadelných súborov. Vystúpenia detí z materských, základných škôl a gymnázia patria medzi najobľúbenejšie. V zariadení sa konajú tradičné tanečné zábavy, tematicky súvisiace s oslavami sviatkov počas roka. Na fašiangovej zábave, Valentínskej zábave, Majálese, Juniálese, či Katarínskej zábave, nikdy nechýba občerstvenie či bohatá tombola.

Veľmi obľúbená je i letná opakačka, záhradné slávnosti, športové hry, pochovávanie basy pred pôstom, oslavv Dňa žien, Dňa matiek, v predvianočnom čase zdobíme medovníky a tešíme sa na príchod Mikuláša.

Pravidelne sa konajú slávnostné katolícke bohoslužby pri príležitosti význymných cirkevných sviatkov.

V zariadení žije a tvorí niekoľko prijímateľov sociálnych služieb s umeleckým nadaním. V roku 2014 sme už po niekoľkýkrát zorganizovali jednému z nich vernisáž výtvarných diel, spojených s tvorivou dielňou, na ktorú boli prizvaní i hostia z iných ZSS s poprední predstavitelia nášho zriaďovateľa.

Mikuláš 2016