ZSS NITRAVA

Výlety

Zariadenie organizuje pre svojich prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov výlety. Tradičným a obľúbeným je výlet do kaštieľa a žrebčína v Topoľčiankach. Obľúbeným výletným miestom je Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, ale aj Schönbrunn vo Viedni.

Výlet vláčikom 2016
Výlet vláčikom 2016
Bojná ZOO 2016
Výlet do Viedne s Hartmann-Rico, jeseň 2013
Park Schonbrunn s Hartmann-Rico
Schonbrunn s Hartmann-Rico
Viedeň centrum mesta s Hartmann-Rico
Arborétum Tesárske Mlyňany