ZSS NITRAVA

Šport

Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci nášho zariadenia sa pravidelne aktívne aj pasívne zúčastňujú roznych športových podujatí, ktoré organizujeme. Na športové hry nás každoročne pozývajú aj íné zariadenia sociálnych služieb, napr. "PENZIÓN" ZSS Topoľčany, "IPEĽ"ˇZSS Leľa, "DOMUM" ZSS Krškany a iné.

Topoľčany 2016
Žochársko-trogárske športové hry, Topoľčany 2014
Žochársko-trogárske športové hry, Topoľčany 2014
Športové hry Nitrava 2014