ZSS NITRAVA

História "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra sa nachádza takmer v blízkosti centra mesta (pri železničnej a autobusovej stanici).

Zariadenie bolo odovzdané do užívania v roku 1984 ako Domov penzión a domov dôchodcov. Postupne bol domov penzión zrušený a zostal iba domov dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre.

Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Nitriansky samosprávny kraj a ako zriaďovateľ rozšíril poskytovanie služieb pre občanov so zmyslovým, duševným a telesným postihnutím.

V súčasnosti zariadenie poskytuje pobytovú formu sociálnej služby ako celoročnú sociálnu službu v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. 

Prvá budova zariadenia (budova A) v roku 1984
Zariadenie v roku 2014 - vpravo v pozadí budova A, vľavo budova B (postavená v roku 1986)