ZSS NITRAVA

 

Vitajte na našej stránke "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

Sme rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a naším zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sociálnu službu poskytujeme už viac ako 30 rokov, v súčasnosti pre 220 prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom kolektívu pracovníkov, ktorí pracujú v dvoch úsekoch: odborných a podporných činností. Odborné úkony zabezpečuje oddelenie sociálnej práce a pre každú budovu samostatne oddelenie opatrovania, kde pôsobia sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári a opatrovatelia. Podporu odborným činnostiam dávajú: oddelenie stravovania, oddelenie hospodársko-technickej prevádzky, účtovník a personalista/mzdár.

Veríme, že na našej stránke nájdete všetko, čo potrebujete a budeme veľmi radi, ak naše zariadenie navštívite aj osobne, ihneď, ako to umožní súčasná epidemická situácia.

V prípade ďalších otázok nás, prosíme, neváhajte kontaktovať.

 

                                                                                  Mgr. Mária Gubáňová, riaditeľka

                                                                                           a kolektív zamestnancov