ZSS NITRAVA

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra


Adresa zariadenia:
Železničiarska 975/52
949 01 Nitra

IČO: 00 351 768
DIČ: 2021102974
Rozpočtová organizácia


Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

Kontakty:

 

Riaditeľka:

Mgr. Mária Gubáňová;,  nitrava@zssnitrava.sk 037/6522016, kl. 13,, 037/7720114  0903 622 672

Vedúca úseku odborných činností:

Mgr. Marcela Podmanická, nitrava.odborne@zssnitrava.sk 037/6522016, kl. 17

Vedúca úseku podporných činností:

Mgr. Mária Gubáňová, nitrava.ekonomka@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 20

Úsek odborných činností

Vedúca oddelenia sociálnej práce:

Mgr. Miroslava Zubčáková, nitrava.socialneveduca@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 28

Vedúca oddelenia opatrovania A (sedemposchodová budova), vedúca sestra:

Mgr. Priska Maková, nitrava.zdravotne@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 14

Vedúca oddelenia opatrovania B (štvorposchodová budova):

Renáta Tureková, nitrava.zdravotne@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 24

Sociálne pracovníčky:

nitrava.socialne@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 27, kl. 34

Úsek podporných činností

Vedúca oddelenia hospodársko-technickej prevádzky:

Mariana Lorinczova, nitrava.prevadzka@zssnitrava.sk 037/6522016, kl. 23

Vedúca oddelenia stravovania:

Ľubica Buchlíková, nitrava.stravovanie@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 18

Pracovníčky pre mzdy a personalistiku:

Gabriela Magyariová, nitrava.mzdove@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 21

Mgr. Denisa Franková, PhD. ;, nitrava.personalne@zssnitrava.sk  037/6522016, kl. 21